Nerwica lękowa. Co to za GAD ?

Witam. Wielokrotnie pacjenci zgłaszają się do psychiatry twierdząc, iż mają "nerwicę". Wielu z tych zgłaszających się  faktycznie ją ma. Natomiast często wyrażenie "nerwica" mylone jest z nadpobudliwością, czyli nerwowością. Często tego typu stwierdzeń używają osoby uzależnione od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych, które nie wiedzą, że problem tkwi, gdzie indziej i nie przeszły jeszcze  terapii leczenia uzależnień. Nie potrafią one jeszcze rozpoznać u siebie głodu alkoholowego/narkotykowego. Czasami ta nerwowość może być wywołana stosowanymi lekami, a innym razem brakiem snu, czy po prostu nadużywaniem używek np. kofeiny zawartej w kawie. Używając akronimu G-A-D ( ang. Generalized Anxiety Disorder), miałem na myśli uogólnione zaburzenia lękowe, które są częstym powodem zgłoszeń do psychiatry, a które należą do rozległej grupy zaburzeń lękowych zwanymi dawniej nerwicami lub też neurozami. Unikam w swoim blogu podawania  danych statystycznych, czy pełnej klasyfikacji wg ICD10, lub DSM V. Większość z czytających nie potrzebuje przecież takiej wiedzy. Moim zamysłem jest podanie Państwu prostych objawów, które pomogłyby  w wykonaniu pierwszego kroku jakim jest nazwanie problemu, z którym mogą się Państwo borykać od wielu miesięcy - i to właśnie pierwszą kluczową cechą GAD, jest właśnie  czas trwania równy przynajmniej  ok. 6 miesięcy. Krótsze epizody nie mogą być zaklasyfikowane do tej jednostki chorobowej.

  Kolejną charakterystyczną cechą jest przesadne zamartwianie się o problemy codziennego dnia. Występuje stale występujące przesadne uczucie lęku, nie adekwatne do występujących sytuacji. Osoby z zaburzeniami lękowymi uogólnionymi, często przejawiają objawy z układu autonomicznego tzn. palpitacje serca, ścisk żołądka, biegunki, poty itp. Często występują ponadto trudności z oddychaniem, wzmożone napięcie ciała, napięciowe bóle głowy, zawroty głowy itp. Osoby z GAD mogą być drażliwe, przejawiać trudności z koncentracją, niekiedy przejawiają objawy odrealnienia typu depersonalizacja, derealizacja, czyli uczucie obcości swojego ciała lub obcości otaczającego świata.

Niestety często GAD występuje z innymi chorobami psychicznymi - depresją i/lub innymi zaburzeniami lękowymi.

 

 

 

UWAGA ! Nieleczony GAD może prowadzić do uzależnień. Często pacjenci celem złagodzenia przejściowych zaburzeń  snu lub stałego  uczucia niepokoju, uśmierzają go przy pomocy alkoholu, benzodiazepin, narkotyków, a w ostatnich czasach także  dopalaczami.

 

 

 

 

Bibliografia.

- Bilikiewicz A.: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2011 - Wydanie III.
- Stansław Pużyńsi; Janusz Rybakowski; Jacek Wciórka. Psychiatria ( T. 1 -3). Elsevier Urban & Partner Wrocław 2011.
- Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków: UWM „Vesalius”, 2007.

Tags:

Podziel się na facebooku
Podziel się na Twitterze
Please reload

© ISPL lekarz Tomasz Kardasz

tel. +48604680460

email: kardasztomaszgabinet@gmail.com

  • Google+ Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon