top of page

Oferta :

1. Zaburzenia afektywne :

 •  depresja 

 •  mania

 •  hipomania

 •  CHAD

2. Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną :

 •  GAD

 •  zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane

 •  zaburzenia lękowe z napadami lęku

 •  zaburzenia adaptacyjne

 •  zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD)

 •  zaburzenia występujące pod postacią somatyczną

 •  zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

 •  PTSD

3. Organiczne zaburzenia psychiczne :

 •  organiczne zaburzenia nastroju (afektywne)

 •  organiczne zaburzenia osobowości

 •  organiczne zaburzenie urojeniowe

4. Schizofrenia,  zaburzenia schizotypowe i zaburzenia urojeniowe :

 •  schizofrenia

 •  uporczywe zaburzenia urojeniowe

 •   zaburzenia schizotypowe

5. Zaburzenia otępienne :

 •   otępienie w chorobie Alzheimera

 •  otępienie naczyniowe

6. Uzależnienia :

 •  Alkoholizm - leczenie powikłań psychicznych

 •  uzależnienie od benzodiazepin, leków nasennych  - przypadki lżejsze

 •  hazard - leczenie powikłań psychicznych

7. Zaburzenia odżywiania.

8. Zaburzenia snu.

bottom of page