© ISPL lekarz Tomasz Kardasz

tel. +48604680460

email: kardasztomaszgabinet@gmail.com

 Gdańsk,Al.

Rzeczypospolitej 4D/175