Strona WWW:

Jaki rodzaj danych zbieram ?

​Otrzymuję, zbieram i przechowuję każdą informację dotycząca wejścia na moją stronę internetową lub dostarczoną mi w jakikolwiek inny  sposób. W dodatku zbieram adres IP służący do połączenia komputera z internetem; login; numer telefonu;  adres e-mail; hasło; informację o połączeniu i o komputerze. Mogę używać narzędzi softwarowych do mierzenia i zbierania informacji dotyczących sesji, włączając w to okres odpowiedzi strony, długości wizyt na stronie, dodatkowo na pewnych stronach i podstronach, informacji o interakcji strony, metod używanych do opuszczania strony. Również zbieram dane personalne ( włączając w to imię, nazwisko, email, hasło, treści komunikacji); komentarze, rekomendacje, profile personalne

Jak zbieram informacje ?​


Zbieram dane służące do umówienia wizyty, założenia konta na forum, założenia konta użytkownika. Gdy podajesz dane : imię, nazwisko, numer telefonu, email. Twoje dane będą użyte w konkretnych przypadkach wyszczególnionych jak powyżej.Bądź świadom/a, że ​dane podane przez Ciebie lub pobrane z konta facebook, google przy rejestracji konta ( imię, nazwisko, pseudonim, favicon/ zdjęcie), mogą być widoczne dla innych osób odwiedzających Tę stronę www, po dokonaniu przez Ciebie wpisu na forum, dodaniu komentarza, opinii itp., tak, aby było wiadomo kto jest autorem publikowanych treści. Jeżeli wykonujesz powyższe czynności, to tym samym wyrażasz zgodę na ich umieszczenie na tej stronie oraz ich przetwarzanie.   Treści i informacje pisane poprzez Chat lub Formularz kontaktowy ( zakładka Kontakt) nie są publicznie udostępniane, są formą prywatnej korespondencji z ISPL lek. Kardasz Tomasz specjalista psychiatra. 

Dlaczego zbieram tak osobiste dane ?

​- Dla celów umówienia wizyty.
- By móc nawiązać z Tobą kontakt.

- By wiedzieć z kim rozmawiam na czacie. 
- Aby wiedzieć kto jest autorem postów, komentarzy na forum.
- By móc wysyłać e-maile z informacjami firmowymi.

- dla celów e-konsultacji
- itd

Jak przechowuję, używam, dzielę się i ujawniam dane odwiedzających stronę internetową ?

Moja firma ISPL lek. Kardasz Tomasz specjalista psychiatra jest hostowana na platformie  Wix. com, która dostarcza mi platformę online, która umożliwia mi sprzedaż usług. Twoje dane mogą być przechowywane poprzez databazy Wix.com’s data storage i generalne Wix. com aplikacje oraz serwery Google, TeamViever - blizz, facebook. Przechowują one  Twoje dane i zabezpieczają je za firewallem

Jak komunikuję się z odwiedzającymi stronę ? 

​Mogę nawiązać z Tobą kontakt dotyczący powiadomień : dotyczących Twojego konta, by rozwiązać problemy dotyczące Twojego konta, by rozstrzygnąć spory, by przeprowadzić głosowanie, by uzyskać odpowiedzi na kwestionariusze, ankiety, by dostarczać wszelkich informacji dotyczących zmian w polityce firmy, lub w innych ważnych i niecierpiących zwłoki potrzebach, by wyegzekwować Zgodę Użytkownika, odpowiednie prawa narodowe/krajowe, i wszelkie ugody i umowy jakie mam z Tobą. W powyższych wypadkach mogę się kontaktować z Tobą telefonicznie, mailowo, sms, mms, poprzez TeamViewer - blizz, facebook messenger, pocztą tradycyjną lub osobiście

Jak wykorzystuję ciasteczka i inne narzędzia służące do śledzenia w sieci ?

​To jest ważne by wspomnieć, że trzecio- rzędowi usługodawcy, tacy jak  takie jak Google Analytics i/lub inne aplikacje oferowane przez Wix App Market, umieszczające ciasteczka lub wykorzystujące inne technologie poprzez  Wix´s services, TeamViewer - blizz, facebook messenger, mogą mieć swoje odrębne polityki prywatności zbierania i przechowywania informacji. Skoro są to zewnętrzni usługodawcy, ich postępowania i regulacje nie są objęte Polityką Prywatności Wix

E-konsultacja 

Wizyty zarezerwowane są dla osób pełnoletnich, posiadających zdolność do świadomego wyrażenia zgody,  które były przynajmniej na dwóch wizytach w moim  gabinecie, a ich stan psychiczny nie budzi zastrzeżeń. Decydując się na odbycie wizyty w formie wideo porady online, pacjentka/ent ze zdiagnozowaną przeze mnie podczas wizyty gabinetowej jednostką chorobową, wymienionąliście po lewej strony linku do e-wizyty, uprawniającą  ją/go do korzystania z tej formy usługi, tym samym potwierdza, iż zapoznała/ał się z polityką prywatności na stronie :  www.psychiatrakardasz.com i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ISPL lek. Kardasz Tomasz Specjalista Psychiatra, zobowiązuje się do nie nagrywania w jakiejkolwiek postaci przebiegu konsultacji, zgadza się na płatność z góry poprzez płatność bezgotówkową BLIK podczas e - wizyty, wyraża zgodę na ewentualną zmianę formy konsultacji na wizytę w gabinecie jeżeli zajdzie taka potrzeba i zobowiązuje się wówczas stawić w gabinecie niezwłocznie w wyznaczonym przeze mnie terminie.

 

Podczas e- wizyty nie wystawiam ZUS ZLA ( dawne L4), skierowań, czy zaświadczeń, a jedynie e-receptę. 

Zasady wykluczenia:

- wizyta pierwszorazowa lub druga u mnie

- pacjentka/ent nie była/był na wizycie psychiatrycznej w moim gabinecie od ponad 3 miesięcy ( zasady przeprowadzania terapii łączonej ustalane są indywidualnie  na wizycie w gabinecie)

- jesteś na zwolnieniu lekarskim ZUS ZLA ( dawne L4) psychiatrycznym

- jeżeli masz aktywne myśli samobójcze

- jeżeli masz zdiagnozowane zaburzenia psychotyczne - słyszysz głosy, których inni ludzie nie słyszą. Sądzisz, że jesteś śledzony, podsłuchiwany, inni słyszą twoje myśli itp. 

- jeżeli wizyta dotyczy osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami otępiennymi, zaburzeniami pamięci

- jeżeli jesteś osobą czynnie nadużywającą alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych (w tym osoby uzależnione od leków nasennych, uspokajających takich jak :  afobam, xanax, lorafen, nasen, estazolam, relanium, itp.) 

- nie wyrażasz zgody na taką formę wizyty lub na powyższe zasady e-konsultacji

Jak możesz wycofać zgodę ?

​Jeżeli chcesz, abym już nie przetwarzał Twoich danych, proszę skontaktuj się przez [kardasztomaszgabinet@gmail.com] lub napisz list pod adres [82-300 Elbląg, Lidzbarska 32]

Aktualizacja Polityki Prywatności

Zastrzegam sobie prawo do modyfikowania tej Polityki Prywatności, w każdej chwili, więc serdecznie uprasza się pacjenta/pacjentkę, aby  sprawdzał/ła ją regularnie. Zmiany i doprecyzowania wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia na tej stronie. Jeżeli dokonam jakichś zmian, napiszę o tym tutaj, że została ona uaktualniona, po to, abyś był świadom/ świadoma jakie informacje przechowuję, jak je wykorzystuję, i pod jakimi warunkami / jeżeli takowe istnieją / wykorzystuję je i/lub ujawniam

Pytania i dane kontaktowe.

​Jeżeli chciałbyś/ chciałabyś : wejść, poprawić, zmodyfikować,  usunąć, jakiekolwiek dane osobiste, jakie ja posiadam na Twój temat,  jesteś poproszony/a o kontakt ze mną drogą mailową [kardasztomaszgabinet@gmail.com]  lub pocztą tradycyjną pod adres [82-300 Elbląg, Lidzbarska 32].

GABINET:

Szanowny Pacjencie !

Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO) oraz zastępującą obecnie obowiązującą Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) informuję, że : 

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

ISPL lek. Kardasz Tomasz specjalista psychiatra, 82-300 Elbląg, ul. Lidzbarska 32/80-369 Gdańsk, Al. Rzeczypospolitej 4D/175.

 

Dane Przetwarzane są w zbiorach danych:

Zbiory danych medycznych pacjentów ISPL lek. Kardasz Tomasz specjalista psychiatra na serwerach SERUM firmy KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice

Inspektor ochrony danych osobowych:

Rolę inspektor ochrony danych osobowych, jeżeli wynika to z  Rozporządzenia 679/2016/UE pełni właściciel firmy - Tomasz Kardasz. Kontakt : [kardasztomaszgabinet@gmail.com]

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

ISPL lek. Kardasz Tomasz specjalista psychiatra przetwarza dane osobowe pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna

Dane udostępniam:

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 186)

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania:

Pacjenci mają prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych.

Zgoda na bezterminowe przechowywanie danych:

Wszelkie dane z wizyty, w tym wizyty online via TeamViewer-blizz, facebook messenger :  ( m.in. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane teleadresowe, dane z wizyty itd.) są przechowywane w postaci dokumentacji elektronicznej na serwerach SERUM firmy KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice .

Zgodę na bezterminowe przechowywanie danych oraz wszelkich informacji związanych z pacjentem/pacjentką, pod postacią elektronicznej dokumentacji medycznej wyraża pacjent /pacjentka podczas pierwszorazowej wizyty lekarskiej, w formie ustnej. Tym samym każda osoba korzystająca z moich usług ma pełne uprawnienia do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich modyfikacji, przenoszenia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, z wyjątkiem treści dokumentacji medycznej, co regulują odrębne akty, a zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069).  W tym miejscu należy nadmienić, że zasady możliwość wglądu do dokumentacji medycznej są ujęte w regulaminie organizacyjnym firmy  ISPL lek. Kardasz Tomasz specjalista psychiatra

Brak zgody na bezterminowe przechowywanie danych:

W przypadku braku wyrażenia zgody na bezterminowe przechowywanie danych, wizyta uznawana jest jako niebyła tzn. nie zostanie założona historia choroby. W powyższym przypadku pacjent/pacjentka zostanie poinformowana o co najmniej trzech  innych podmiotach leczniczych, które mogą wykonać wizytę lekarską

Aktualizacja Polityki Prywatności


Zastrzegam sobie prawo do modyfikowania tej Polityki Prywatności, w każdej chwili, więc serdecznie uprasza się pacjenta/pacjentkę, aby  sprawdzał/ła ją regularnie. Zmiany i doprecyzowania wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia na tej stronie. Jeżeli dokonam jakichś zmian, napiszę o tym tutaj, że została ona uaktualniona, po to, abyś był świadom/ świadoma jakie informacje przechowuję, jak je wykorzystuję, i pod jakimi warunkami / jeżeli takowe istnieją / wykorzystuję je i/lub ujawniam

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności stosuje się przepisy:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) -Internetowy System Aktów Prawnych : http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Aktualizacja : 22.03.2020 rok