top of page

Wizyta pierwszorazowa

  • 35 min
  • 220 złotych polskich
  • aleja Rzeczypospolitej

Opis usługi

Na pierwszą wizytę u psychiatry warto przynieść: a ). kserokopie dokumentacji medycznej (jeśli posiadacie Państwo wcześniejsze wyniki badań, karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie, opinie psychologiczne, orzeczenia itp.). b ). listę aktualnie zażywanych leków ( psychiatrycznych, a także innych m.in. internistycznych). c ). Dowód osobisty - niezbędny celem założenia dokumentacji medycznej.


Dane kontaktowe

  • ISPL Tomasz Kardasz psychiatra Gdańsk, aleja Rzeczypospolitej, Gdańsk, Polska

    + 604680460

    kardasztomaszgabinet@gmail.com


bottom of page