top of page

Zaburzenia obsesyjno - kompulsywne

OCD z ang. obsessive-compulsive disorder. Jest to jednostka chorobowa, gdzie z definicji występują obsesje, czyli występowanie u chorego irracjonalnych myśli, które pojawiają się w świadomości w sposób automatyczny powodując u chorego cierpienie oraz chęć uwolnienia się od nich. A także kompulsje, czyli czynności, które pacjent wykonuje w celu zapobiegnięcia jakiemuś wydarzeniu, które miałoby się dokonać, jeśli dana czynność nie zostanie wykonana. Pacjent zdaje sobie sprawę z irracjonalności swoich zachowań, myśli. Objawom tym towarzyszy silne napięcie wewnętrzne, które nasila się pod wpływem obsesji. A także myślenie magiczne, które doprowadza pacjenta do kompulsji, które mają rozładować wygenerowane napięcie.

Przykład: Wychodzę z domu, zastanawiam się, czy zamknąłem/am drzwi - A. pojawiają się obsesje, czyli obawy - wielokrotne zapytanie: czy na pewno zamknąłem /am drzwi ? B. włącza się "nakręcanie" i myślenie magiczne - jak nie zamknąłem/łam drzwi to okradną mnie,zabiorą mi telewizor, a ja wziąłem/am na niego raty, a jak wyrzucą mnie z pracy ? To jak go spłacę? itd. Wiem, że zamknąłem/łam drzwi, ale się inaczej spojrzałem/łam. Tutaj pojawia się myślenie magiczne : A jak oczami mógłbym/mogłabym otworzyć drzwi ?!. C. generuje się napięcie. D. Pojawia się kompulsja - wielokrotne sprawdzanie drzwi, często przybierające formę rytuałów, które mają za zadanie dodatkowej redukcji napięcia - przecież to co znamy, jesteśmy w czymś obeznani, to czujemy się przecież pewniej. E. "I tak w koło Macieju" wracamy do punktu: A - Ponieważ istotą OCD jest stałe uczucie braku pewności.

Patrz : temat na FORUM

Bibliografia.

- Bilikiewicz A.: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2011 - Wydanie III. - Stanisław Pużyńsi; Janusz Rybakowski; Jacek Wciórka. Psychiatria ( T. 1 -3). Elsevier Urban & Partner Wrocław 2011. - Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków: UWM „Vesalius”, 2007.

Tagi:

bottom of page